Det osar hett om barnförbudsdebatten. Vad tycker jag, som är i branschen?

En vän till mig länkade Alex Schulmans publicerade text gällande diskriminering av barn på restauranger och kaféer.
Folk rasade. Hon fattade beslutet att ta bort länken då tonläget mellan två debattörer blev alltför hårt.
Dagen därpå lade hon upp en statusuppdatering där hon förklarade varför hon raderat den urspårade tråden. Hon tolererade inte att folk gick till personangrepp eller använde fula ord.
Resultatet av denna uppdatering blev att två andra personer råkade i luven på varandra. De efterföljande 92 kommentarerna innehöll allt från nedlåtande tillrättavisningar till obscena tillmälen. Ja, allt det hon just bett folk att hålla sig ifrån på hennes vägg. Det enda som klargjordes kring detta var att barnförbudsdebatten är ett ämne som upprör, ordentligt. Fikande personer som är för eller emot. Då är det väl lämpligt att jag som faktiskt jobbar i branschen presenterar en del tankar om detta.
Jag vill börja med att säga att vi inte har något barnförbud på min arbetsplats, men gud ska veta att tanken lockar mig fler än en gång i veckan. Självklart är det inte de försvarslösa små liven vi har åsikter om utan föräldrarna till dessa.
Några punkter som bör beaktas innan du som mamma/ pappa börjar twittra, Facebooka eller tala i telefon efter att ha släppt ner ditt barn på golvet är:
  • Det är just ett kafégolv. Förutom att det är förbannat många ytterskor som går på det, tappas även ett otal glas, koppar och tallrikar på ett sådant. Risken är rätt överhängande att ditt barn kryper på skärvor.
  • Det serveras mat på kaféer och restauranger. Förutom geggan på golvet som du och ditt barn stått för, finns där ibland andra matrester som ditt barn gärna stoppar i munnen.
  • Det finns andra människor i lokalen som kanske inte är där med intention att barnvakta.
  • Det är också en arbetsplats för de som jobbar där.
  • När ditt barn kryper in i köket lurar en del faror, såsom kokande vattenkärl, knivar och skärmaskiner.
  • De anställda har oftast fler saker att göra än att rädda ditt barn från att stoppa fingrarna i ett eluttag, bakom kassan.
  • Det kan stå dig dyrt när ditt barn blir påkommen med att leka med on/off-knappen på kylmontrar. Eller i de mer avancerade fallen: ändra temperatur på dessa.
  • När ditt barn springer eller kryper runt kan en del olyckor ske, tex kan brickor med varmdrycker spillas, i värsta fall över just barnet, när personalen snavar på din avkomma.
  • När ditt barn står och slickar på ytterdörren är risken stor att det lilla livet kläms när personer kliver in i lokalen.
 
Så vidare till barnvagnsförbudet:
Vi är ingen välgörenhetsorganisation. Med de helt vansinniga hyror som krävs är vi beroende av varje sittplats i lokalen. Ponera att hyran ligger på mellan ett- och tvåhundratusen kronor, då uppskattas inte att fyra platser går åt till en barnvagn.
Barnvagnar bör inte placeras framför kylar där gäster plockar sin läsk, inte heller i serveringsgångar eller blockerande framför bröd- och bestickhyllor.
Barnvagnen i fråga bör inte heller köras runt av ditt barn i lokalen.
 
Skulle ovanstående efterföljas av fikande föräldrar tror jag nog inte att begreppet "barnförbudsdebatt" någonsin uppkommit.
Jag förstår att just du inte beter dig så när du fikar med ditt barn, och då känns det förstås orättvist att du drabbas av ett sådant befängt påhitt, men med lite insider-information kanske det känns lite mer förståeligt att vissa ledsnat.