incheckad och något lugnare.

I detta nu sippar jag på en öl inne på Arlanda.
Det mesta har förlöpt någorlunda väl frånsett några mindre missar, så som att tillkalla väktare till ett par som höll på att börja slåss i entréhallen och avsaknaden av mat.
Men hörni...man vet att man åker charter när tjejerna man möter bär Ed Hardy- overaller.
Man ser sällan så mycket white trash som på Arlanda inför solresor.